5 oct. 2010

Skins


Esta tarde me ha llegado la nueva equipacion SKINS para esta temporada! Otra vez dar las gracias a http://www.goutdoor.com/web/ importador nacional de SKINS.

Aquesta tarda m'ha arribat la nova equipacio SKINS per a aquesta temporada! Una altra vegada donar les gràcies a http://www.goutdoor.com/web/ importador nacional d'SKINS.

Archivo del blog . Arxiu del blog .

Visitor´s maps

ip-location