4 jun. 2009

Paralimpicos.

Mañana viernes sobre la una del mediodia ( canarias una hora menos ) se emitira el reportaje Paralimpicos que se emite en la 2 de Television Española, ocho minutos sobre la Carrera Liberty que dsipute este pasado domingo.

Demà divendres sobre la una del migdia (canàries una hora menys) s'emetrà el reportatge Paralímpics que s'emet a la 2 de Television Española, vuit minuts sobre la Carrera Liberty que vaig dsiputar aquest passat diumenge.

Archivo del blog . Arxiu del blog .

Visitor´s maps

ip-location